Find the best flights deal
 

  28 พฤษภาคม 2563 04:47 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 147 ออกแล้ว!..ISSUE 0147 (Mar-Apr2020) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : ประกาศเตือนภัย…ไข้หวัดหมูระบาดในเม็กซิโกและกำลังแพร่ไปทั่วโลก

โดย diamondheart

                 ตามรายงานข่าวกล่าวว่าหวัดมฤตยูพันธ์นี้เป็นไวรัสที่มาจากหมู นก และคนและมีความเสี่ยงที่จะระบาดในวงกว้างกว่าไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในปี 1997 รัฐบาลของประเทศทั่วโลกต่างเข้มงวดกวดขันในการเข้าออกของผู้คนในสนามบิน เพราะขณะนี้มีผู้ติดเชื้อในสหรัฐแล้วกว่า 20 รายและยืนยันว่าระบาดไปถึงแคนาดาแล้ว ประเทศอื่น ๆ ก็ทำการตรวจผู้ที่เดินทางกลับจากเม็กซิโกด้วย ส่วนประเทศในเอเชียซึ่งเคยมีไข้หวัดนกและซาร์เมื่อไม่นานก็เริ่มตื่นตัวในการตรวจหาเชื้อจากนักเดินทางตามสนามบินด้วยเช่นกัน สำหรับสถานการณ์ขัหวัดหมูในเม็กซิโกนั้นมีผู้เสียชีวิต 81 รายและผู้ป่วยอีก 1,300 รายกำลังอยู่ในระหว่างตรวจหาเชื้อ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25 – 45 ปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงเตือนให้ทั่วโลกเฝ้าระวังซึ่งขณะนี้การเตือนภัยอยู่ในระดับที่ 3 จากระดับ 1-6

           สถานการณ์ใน UK ขณะนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งประกาศเตือนภัยระดับสีแดงพร้อมรับมือ นักท่องเที่ยวจากเม็กซิโกต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน  มีนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางกลับจากเม็กซิโก 2 รายถูกส่งเข้าโรงพยาบาลหลังจากไม่สบายคล้ายอาการหวัด 
 
            สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดหมูที่เกิดในเม็กซิโก เกิดจากเซื้อไวรัส H1N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบทั้งในคน นก และ หมู เป็นการผสมไวรัสหลายพันธุ์รวมกัน แล้วกลายพันธ์เมื่อมีการแลกเปลี่ยนลักษณะทางพันธุกรรมกับไวรัสไข้หวัดด้วยกัน ต่างจากไข้หวัดนกสายพัน์ H5N1 เพราะกลายพันธ์ได้รวดเร็วกว่าทีเกิดในเอเชีย ผู้ที่ติดเชื้อสวนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวผู้ได้รับเชื้อจะมีอาการไข้ ซึม เบื่ออาหาร ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ คลื่นใส้ อาเจียนและท้องเสีย 

 

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search