Find the best flights deal
 

  3 กรกฎาคม 2565 23:27 Search
amthaipaper นสพ แอมไทย นสพ ไทยในสหราชอาณาจักร ติดต่อเราได้ที่ contact@amthai.co.uk , Line ID: AmthaiUK , Facebook, IG, Twitter: Amthaipaper    

Education : สามัคคีสมาคมฯ เชิญชวนร่วมงานวิชาการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

 

 

สามัคคีสมาคมฯ เชิญชวนร่วมงานวิชาการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

13th Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC2021)

เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “Inclusive Innovation”

              สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนประจำกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มีกำหนดจัดงาน 13th Samaggi Academic Conference and Careers Fair หรือ SACC2021 ขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ณ เว็บไซต์ สามัคคีสมาคมฯ และ Facebook Fanpage สามัคคีสมาคมฯ

              งาน SACC เป็นงานที่จัดขึ้นประจำทุกปีในสหราชอาณาจักร เป็นงานวิชาการของนักเรียนไทยที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในทวีปยุโรป โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพของนักเรียน และสร้างสรรค์เครือข่ายทางวิชาการของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นทั่วสหราชอาณาจักร เพื่อการพัฒนาตนเองและความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ผ่านการพบปะและร่วมกิจกรรมที่หลายหลายภายในงาน ในปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามัคคีสมาคมฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมาเป็นการจัดงานออนไลน์ อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ศึกษาในประเทศอื่นๆ รวมถึงในประเทศไทย ได้เข้าร่วมชมและมีส่วนร่วมกับงานวิชาการในครั้งนี้

              ภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังต่อไปนี้

 1. งานสามัคคีสัมมนา (5 - 7 กุมภาพันธ์ 2564)
 2. การประกวดรอบสุดท้ายของ Samaggi Startup Competition (13 กุมภาพันธ์ 2564)
 3. งาน Samaggi Virtual Careers Fair presented by Tesco Lotus (20 กุมภาพันธ์ 2564)
 4. การประกวดรอบสุดท้ายของ Samaggi Abstract Competition (21 กุมภาพันธ์ 2564)

              โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้

งานสามัคคีสัมมนา (5 - 7 กุมภาพันธ์ 2564)

              งานเสวนาออนไลน์จำนวน 3 วัน ประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรทั้ง 7 ท่าน ภายใต้หัวข้อ “Inclusive Innovation” อันกล่าวถึงโลกหลังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจและการพัฒนาทั่วโลกถดถอย มีผู้ได้รับผลกระทบมากมายในทุกระดับ ตั้งแต่ภาครัฐ ธุรกิจ ไปจนถึงระดับครัวเรือน จึงเกิดเป็นคำถามว่า เราจะพัฒนาฟื้นฟูหลังยุค COVID-19 อย่างไร ไม่ให้ทิ้งใครที่ได้รับผลกระทบไว้ข้างหลัง และก้าวไปสู่โลกใบใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านมุมมองทั้ง 7 ด้านที่วิทยากรแต่ละท่านถนัด โดยมีรายชื่อวิทยากรดังต่อไปนี้

 1. คุณ สุทธิชัย แซ่หยุ่น นักเขียน พิธีกร และผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์เนชั่น กรุงเทพธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี และเนชั่นทีวี: Keynote Speaker ผู้ให้มุมมองโดยรวมต่อ Inclusive Innovation ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
 2. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย: Keynote Speaker ผู้ให้มุมมองโดยรวมต่อ Inclusive Innovation ในด้านนโยบายและการพัฒนา
 3. คุณ อุกฤษ อุณหเลขกะ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Ricult แอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร: วิทยากรในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 4. ศ. ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ส่งเสริมและสอนการผลิตยาเพื่อผู้ยากไร้: วิทยากรในด้านสาธารณสุข
 5. คุณ บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสร้างโอกาสทางการตลาด กลุ่มธุรกิจอาหารฟู้ดแพชชั่น เจ้าของกิจการ BarBQ Plaza: วิทยากรในด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
 6. คุณ พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน คิวเรเตอร์งาน TedXBangkok และผู้ร่วมก่อตั้ง Glow Story: วิทยากรในด้านศิลปวัฒนธรรม
 7. ผศ. ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง: วิทยากรในด้านผังเมือง

              นอกเหนือจากการบรรยายทั้ง 7 เรื่องแล้ว วิทยากรแต่ละท่านจะได้ร่วมกันเสวนาหารือถึงอนาคตของ “Inclusive Innovation” ผ่านเวทีเสวนาอีกด้วย โดยผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมการเสวนาผ่าน Facebook Fanpage ของสามัคคีสมาคมฯ และระบบ Zoom เพื่อถามคำถามสดแก่วิทยากรอีกด้วย นอกจากนั้นนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในสหราชอาณาจักร สามารถร่วมสนุกผ่านทาง Facebook Fanpage ของสามัคคีสมาคมฯ เพื่อชิงรางวัลโอกาสในการร่วม Exclusive Networking Session กับวิทยากรแต่ละท่านในกลุ่มย่อยอย่างส่วนตัวอีกด้วย

 

 

การประกวดรอบสุดท้ายของ Samaggi Startup Competition (13 กุมภาพันธ์ 2564)

              การประกวด Samaggi Startup Competition ได้เริ่มรับสมัครไปเมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา และได้มีการจัดกิจกรรมอบรมผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยวิทยากรรับเชิญมากมาย เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้าแข่งขันสู่การแข่งประกวดแนวคิดทางธุรกิจเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า £1,000 โดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 6 ทีมสุดท้าย จะได้รับคำแนะนำโดยพี่เลี้ยงผู้เป็น CEO ของบริษัท Startup ในเมืองไทย เพื่อพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจ และทักษะการนำเสนอ เพื่อนำมานำเสนอแนวคิดของพวกเขาในการประกวดรอบสุดท้าย โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดทำโฆษณาธุรกิจ ความยาว 1 นาที พร้อมกับวีดีโอนำเสนอแผนการขาย แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทีมที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ และรับฟังคำแนะนำและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่น่าสนใจจากคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ อันประกอบไปด้วย

 1. คุณวีรพล วีระโชติวศิน CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท EdVISORY
 2. คุณอริยะ พนมยงค์ อดีตผู้บริหาร BEC World, Line Thailand, และอื่นๆ อีกมากมาย
 3. คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Techsauce Media
 4. คุณกรองกมล เดอเลออน ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน บริษัท Beacon Venture Capital จำกัด

              โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามช่องทางการรับฟังได้ทาง Facebook Fanpage ของสามัคคีสมาคมฯ ในช่วงใกล้วันงาน

งาน Samaggi Virtual Careers Fair presented by Tesco Lotus (20 กุมภาพันธ์ 2564)

              งาน Samaggi Virtual Careers Fair เป็นงานตลาดอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนไทย ในสถานการณ์ปกติ งานจะประกอบไปด้วยบูทแนะนำบริษัทจากบริษัทชั้นนำจากเมืองไทย การเสวนาเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต และ การสัมภาษณ์งานจากผู้บริหารของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 งานจึงได้มีการปรับเปลี่ยนมาจัดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Hexafair ที่จำลองประสบการณ์การเยี่ยมชมบูทบริษัทในชีวิตจริง ผ่านงานที่มีลักษณะคล้ายเกมที่ผู้เข้าชมสามารถบังคับให้เข้าไปดูบูทและคลิกดูเอกสาร รวมถึงพิมพ์พูดคุยกับตัวแทนบริษัทผ่านช่องแชตได้ ทำให้ยังคงประสบการณ์การเยี่ยมชมบูทเสมือนเยี่ยมชมบูทในสถานที่จริงได้

              โดยการรับสมัครงานและการฝึกงานผ่าน Samaggi Virtual Careers Fair จะเปิดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในสหราชอาณาจักรและผู้ที่จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักรไปไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการบรรยายจากตัวแทนบริษัทชั้นนำถึงคุณสมบัติของพนักงานรุ่นใหม่ที่บริษัทมองหา และแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแนวโน้มทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วม เช่น Tesco Lotus, MFEC, CP, Central Group, AIS, SCG, PTTGC, B.Grimm, KBank, และอื่นๆ อีกมากมาย

การประกวดรอบสุดท้ายของ Samaggi Abstract Competition (21 กุมภาพันธ์ 2564)

              การประกวด Samaggi Abstract Competition ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน ถึง มกราคม โดยเปิดรับบทคัดย่องานวิจัยจากนักศึกษาไทยในประเทศต่างๆ ใน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย

 1. Physical Science and Mathematics
 2. Biological and Medical Science
 3. Engineering and Technologies
 4. Social Science: Social Analysis
 5. Social Sciences: Economics and Business Studies
 6. Humanities and Arts

              โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกในแต่ละสาขา จะได้นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการเพื่อชิงเงินรางวัล £300 นอกจากนั้นผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนน 3 อันดับรองลงมา จะได้นำเสนอแบบ 1-minute pitching เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมให้ได้มากที่สุด และนำเสนอต่อในรูปแบบ E-poster ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการนำเสนอและถามคำถามแก่ผู้นำเสนอได้ผ่านช่องทาง Zoom Aplication และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากคณะกรรมการในแต่ละสาขาถึงความก้าวหน้าในการวิจัยในสาขานั้นๆ

 

              สามัคคีสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fan Page สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (https://www.facebook.com/SamaggiSamagom)  และเว็บไซต์ https://www.samaggisamagom.com/ ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล academic@samaggisamagom.com

 

 

 

 

 

 

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search