Find the best flights deal
 

  11 สิงหาคม 2565 17:15 Search
amthaipaper นสพ แอมไทย นสพ ไทยในสหราชอาณาจักร ติดต่อเราได้ที่ contact@amthai.co.uk , Line ID: AmthaiUK , Facebook, IG, Twitter: Amthaipaper    

Restaurant review : เอกอัครราชทูตมอบThai Select ให้แก่ร้านไทย43 ร้าน

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

 

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน โดยมีเอกอัครราชทูต (ฯพณฯ นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง) ให้เกียรติเป็นประธานและผู้มอบประกาศนียบัตร โดยมีร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จำนวน 43 ร้าน (เป็นการสมัครใหม่ 18 ร้าน และต่ออายุ 25 ร้าน) แบ่งเป็นร้านระดับ Thai SelectPremium จำนวน 30 ร้าน และ ระดับ Thai Select จำนวน 13 ร้าน ทั้งนี้ คณะกรรมการ Thai Select หัวหน้าสำนักงานต่างๆ ของไทย ได้แก่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอนดอน และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานลอนดอน รวมทั้งผู้แทนจากบริษัท สิงห์ ช้าง Monsoon Valley Wine ร่วมเป็นสักขีพยานในงานด้วย โดยแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสิ้น 50 ท่าน

            อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คุณสุภาวดี แย้มกมล ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ Thai Select และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยเน้นย้ำว่าโครงการ Thai Select เป็นหนึ่งในโครงการที่กรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญ เพื่อหวังส่งเสริมการบริโภคอาหารไทยในทั่วโลก ผ่านการยกระดับและพัฒนาร้านอาหารไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ การให้บริการอาหารรสชาติไทยแท้ การให้บริการ บรรยากาศ และการตกแต่งร้าน ทั้งนี้ คุณสุภาวดี แย้มกมล ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ได้ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thai Select ร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อให้เป็นที่รู้จักในสหราชอาณาจักร โดยผ่านสื่อโฆษณาและกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ ได้แก่ (1) การลงโฆษณาในรูปแบบป้ายบนรถแท๊กซี่ในกรุงลอนดอน จำนวน 50 คัน (2) การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ Metro และ (3) การจัดกิจกรรมร่วมกับร้านอาหาร Thai Select Premium จำนวน 5 ร้าน ควบคู่ไปกับการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ Metro โดยการจับฉลากรางวัลบัตรกำนัล (Voucher) สำหรับผู้อ่านที่ได้ร่วมตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต์ http://thaiselect.thaitradelondon.com

            ภายหลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตร เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Selectโดยตระหนักถึงความท้าทายจากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและการแข่งขันทางธุรกิจที่สูง จึงหวังว่าร้านอาหารไทยจะสามารถพัฒนา รักษารสชาติไทยแท้ และมาตรฐานคุณภาพของอาหารไทยไทยในธุรกิจของตนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ตระหนังถึงปัญหาการขาดแคลนพ่อครัว/แม่ครัวไทย ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายไทยก็ได้มีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวหารือกับฝ่ายสหราชอาณาจักร และจะยังคงพยายามผลักดันประเด็นนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยต่อไป

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรที่ประสงค์จะขอสมัครรับเครื่องหมาย Thai Select โดยท่านสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน หรือ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.thaitradelondon.com  และสามารถส่งใบสมัครได้ทางอีเมลล์สำนักงานฯ info@thaitradelondon.com

 

 

 

 

 

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search