Find the best flights deal
 

  15 สิงหาคม 2563 19:36 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 147 ออกแล้ว!..ISSUE 0147 (Mar-Apr2020) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : Vote for the London Liberal Democrats on the orange coloured ballot paper on May 5

โดย S Drage

 

 

 โปรดเลือก ผู้หญิงเชื้อสายจีนคนแรกและคนเดียวที่ยืนหยัดเพื่อสภาลอนดอน

 

"ลอนดอน ลิเบอรอล เดโมแครทส์ หรือ พรรคเสรีประชาธิปัตย์" ในบัตรลงคะแนนสีส้มในวันที่ 5 พฤษภาคม

 

Vote for the London Liberal Democrats on the orange coloured ballot paper on May 5

 

Merlene Toh Emerson  #LondonMayor2016

 

The first and only female ethnic Chinese standing for the London assembly

 

เมอร์ลีน โทห์ เอ็มเมอร์สัน

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาลอนดอน

 

ลุกขึ้นยืนเพื่อชุมชนกรุงลอนดอน

 

1. ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง

 

ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงสำหรับทุกคนเป็นนโยบายสำคัญอันดับแรกสำหรับพรรคเสรีประชาธิปัตย์  ถ้าได้รับการเลือกตั้งสิ่งที่วางแผนไว้ก็คือการสร้างบ้าน 200,000 หลัง   รวมไปถึงการสร้างบ้านเคาซิลให้เช่าในราคาต่ำหลังใหม่อีก 50,000 หลังภายในสี่ปีข้างหน้านี้   วิธีการนี้เหมาะสมและเป็นไปได้จริงกับความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงลอนดอนซึ่งจะมีการบริหารจัดการจากศาลาว่าการโดยตรง

 

2. แข็งแกร่งกว่าในสหภาพยุโรป

พรรคเสรีประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวที่มีความเป็นปึกแผ่นที่จะยืนอยู่   ส่วนพรรคอื่นนั้นมัวแต่โต้เถียงกันในเรื่องที่ไม่มีความสำคัญและมีปัญหาตรงจุดยืนของตนเองในยุโรป   พรรคเสรีนิยมประชาธิปัตย์จึงเป็นพรรคเดียวเท่านั้นที่มีความเหนียวแน่น ดังนั้น คิดง่ายๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรปนั่นหมายถึงการที่คนจะมีงานทำมากขึ้น

 

3. ตำรวจที่ไว้วางใจได้

ตำรวจควรได้รับการส่งเสริมให้ทำงานร่วมกับชุมชนในการสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจ พรรคต้องการที่จะทำให้คนลอนดอนมีความรู้สึกว่ามีตำรวจคอยอยู่เพื่อฟังและเพื่อช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลา   เป้าหมายหลักสำคัญก็คือ การที่ทำให้กรุงลอนดอนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

 

คุณเป็นคนไทยหรือคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอน?

 

หากคุณมีสัญชาติอังกฤษหรือมาจากประเทศสหภาพยุโรปหรือเป็นพลเมืองในเครือจักรภพแล้ว  คุณมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนและการเลือกตั้งสภาลอนดอนได้  เลือกพรรคที่สามารถทำงานให้กับท่าน

 

โปรดลงคะแนนให้ "ลอนดอน ลิเบอรอล เดโมแครทส์ หรือ พรรคเสรีประชาธิปัตย์" ในบัตรลงคะแนนสีส้มวันที่ 5 พฤษภาคม

 

หนึ่งเสียงของท่านมีค่า

 

Merlene Toh Emerson

LONDON ASSEMBLY CANDIDATE

STANDING UP FOR ALL OF LONDON'S COMMUNITIES

Vote for the "London Liberal Democrats" on the orange coloured ballot paper on May 5

1. AFFORDABLE HOUSING
Affordable housing for all is a priority for the Liberal Democrats. If voted in, the plans are to build 200,000 homes, including 50,000 new low rent council homes over the next four years. This sensible and  realistic approach to London housing needs will be managed straight out of  City Hall.

2. STRONGER IN EU
The Liberal Democrats are the only party that is united to stay in. With other parties bickering and imploding over their stance  on Europe, the Lib Dems are the only party united. It is a no brainer, in the EU means more jobs.

3. TRUSTED POLICE
The police should be encouraged to work alongside communities to build trust relationships. We want Londoners to feel the police are here to listen and to help.  The goal is to make London a safer place for all.

The first and only female ethnic Chinese standing for the London assembly

Are you Thai or SE Asian and living in London?

If you are a British National, from an EU country or a Commonwealth citizen, then you have a right to vote in the Mayoral and London Assembly Elections. Choose the party that can deliver for you.

Vote for the "London Liberal Democrats" on the orange coloured ballot paper on 5 May.

Your Vote Counts


 

 

 

 

 "Published & promoted by S Drage on behalf of Caroline Pidgeon and London Liberal Democrats all at 8-10 Great George Street London SW1P 3AE."

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search