Find the best flights deal
 

  24 มกราคม 2564 00:49 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 147 ออกแล้ว!..ISSUE 0147 (Mar-Apr2020) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

Leisure : BKK Museum “อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

โดย ป. ปริตตา

amthai: จากข่าวเมื่อเร็วๆนี้ ที่ว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบในเขต ปทุมวัน คลองเตย บางรัก ราชเทวี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้เช่าโดยยกเว้นค่าเช่าเป็นระยะเวลา 3 เดือนให้กับผู้เช่าในพื้นที่ข้างต้น นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นไป  โดยจะมีผู้เช่าที่ได้รับความช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 5,573 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้เช่าใน 4 เขตนี้  นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมอาคารบริเวณภายนอกที่เสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม เพื่อให้กลับมาใช้ค้าขายหรืออยู่อาศัยได้อย่างเดิมโดยเร็วที่สุด  

 

เมื่อได้ยินคำว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หลายท่านคงจะอยากทราบว่าเป็นสำนักงานที่ขึ้นตรงกับองค์กรใดในประเทศ ซึ่งหลายท่านคงจะเข้าใจว่าสำนักงานนี้อาจเป็นของพระมหากษัตริย์ไทยโดยตรง แต่เมื่อได้มาสืบสาวกันจริงแล้วนั้น "ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" เหล่านี้อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง และได้จัดตั้งสำนักงานขึ้นโดยให้ชื่อว่า "สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมคลัง (ปัจจุบันคือ กรมธนารักษ์) กระทรวงการคลัง และรับโอนหน้าที่การงานตลอดจนข้าราชการบางส่วนมาจากสำนักงานพระคลังข้างที่ รวมทั้งได้ขอใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของสำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ทำการสำนักงานด้วย

 

ฉบับนี้ นสพ แอมไทย อยากจะเชิญทุกท่านที่ได้มีโอกาสไปเมืองไทยเมื่อใดก็ตาม ไปเยี่ยมชมผลงานจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ กทม. เปิด “อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” สุดยอดอาคารแหล่งรวมความรู้สมัยใหม่ของชาวกรุง ทั้งเป็นแหล่งบังเทิงศึกษา โดยเฉพาะความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ที่สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  

 

กลับเมืองไทยไปครั้งนี้ นอกจากจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอกรุงเทพอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศเช่นนี้มาก่อน (เพราะมันดูชุลมุนวุ่นวายอย่างมาก) แต่ก่อนหน้าความอลมานของวันที่ 19 พ.ค.ไม่กี่วัน ทีมงาน นสพ แอมไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชม ผลงานชิ้นล่าสุดของสำนักงานทรัพย์สินฯ แห่งนี้ที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมี ดร จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ  กรุณาแจงข้อมูลและพาเยี่ยมชมบรรยากาศ การจำลองเสมือน เราได้เข้าไปอยู่ในงานสมโภชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ ครั้งในอดีต 


(คนกลาง: ดร จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ )      

คนกลาง: ดร จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ )

       นายจิรายุ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์นั้น เกิดจากความตั้งใจที่ดีเพื่อสังคม เป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ถือเป็นของขวัญจากการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนิน และเป็นความตั้งใจที่ดีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเข้ามาต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ถนนราช    โดยกลุ่มเป้าหมายของที่นี่ มีหลายกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือกลุ่มเยาวชน การรวบรวมความรู้ที่มีการนำเทคโนโลยี และเทคนิคที่ทันสมัยเข้ามาให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทำให้ เยาวชนเกิด ความสนใจ เข้าใจได้ง่ายขึ้น                                                            

กลุ่มที่สองคือครอบครัว เยาวชนที่มากับครอบครัว จะเกิดความอบอุ่นเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว กลุ่มเป้าหมายที่สามคือชาวต่างชาติ บริเวณตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาเดินเยอะ ปีหนึ่งประมาณ ๔-๕ ล้านคน การที่มีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เราจะได้รับความนับถือจากชาวต่างชาติว่าเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ที่น่าเชิดชู และกลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มของชุมชนชาวราชดำเนิน ซึ่งในอาคารนี้มีการให้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ คนที่น่าจะได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดน่าจะเป็นเยาวชนในชุมชนราช ดำเนิน”          

 

นอกจาก ทีมงานแอมไทยเห็นว่าอาคารนิทรรศน์แห่งนี้มีการนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตรนโกสินทร์ออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้ว  สร้างความความประทับใจเมื่อได้ชมการนำเสนอของทางผู้จัด โดยเฉพาะการได้เข้าไปดูหนังเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบ 4 มิติ  ห้องนี้ ถือเป็น Edutainment ที่ได้นำเสนอเรื่องราวผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในรูปแบบที่สัมผัสได้จริง โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ ทำให้รู้จักประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น                    (ฉายหนัง 4 มิติ )                

กล่าวรวมๆ แล้ว    พื้นที่จัดแสดงภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 3 ชั้น ประกอบไปด้วย
         
1. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ร่วมย้อนกลับไปสู่เมื่อครั้งแรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยสื่อผสม 4 มิติ ตื่นตาตื่นใจทั้งภาพ เสียง กลิ่น และสัมผัส
          2. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม ชื่นชมความงดงามของหุ่นจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ครั้งแรกที่จะได้ชมพระแก้วมรกตในเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดูในคราวเดียว ลัดเลาะประตูย่ำค่ำเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งถือเป็นโอกาสเดียวที่ผู้ชายมีสิทธิ์เข้าชมเขตพระราชฐานชั้นในได้อย่าง ใกล้ชิดที่นี่

 

ห้องเกียรติยศ แผ่นดินสยาม พระบรม มหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุด

 

ชื่นชมความงดงามของหุ่นจำลอง

 

แบบจำลองกรุงรัตนโกสินทร์

 

         3. ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์ ย้อนยุคไปชมบรรยากาศมหรสพสมโภช เสมือนได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองเมื่อ 200 กว่าปีก่อนในมุมมอง 360 องศา เรียนรู้ภาษาท่าทางโขน และทดลองเชิดหุ่นกระบอก

          4. ห้องลือระบิลพระราชพิธี ชมความงดงามตระการตาของเรือพระที่นั่งในรูปแบบ เมจิก วิชั่น (Magic Vision)
          5. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม ชื่นชมรูปแบบสถาปัตยกรรมของไทย ทั้ง วัง วัด บ้าน และร่วมสนุกกับการขี่ม้าชมเมือง พายเรือชมสวน ขับรถชมบ้านเรือนกรุงเก่า ในแบบนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
          6. ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน ชื่นชมผลงานการรังสรรค์จากชุมชนต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งบางชิ้นหาชมได้ยากในปัจจุบัน ผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ อันทันสมัย
         7. ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง ประสบการณ์ใหม่ที่คุณจะได้เข้าไปเป็นตัวละครหลัก ในภาพยนตร์แอนนิเมชั่น โลดแล่นท่องเที่ยวไปทั่วกรุง


อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยในวันอังคารถึงวันศุกร์ เปิดตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ส่วนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ทั้งคนไทยและต่างชาติ คนละ 200 บาท เด็กคนละ 50 บาท ส่วนนักเรียนและนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เข้าชมฟรี ทั้งนี้ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ จนถึงวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ทั้งคนไทยและต่างชาติ เหลือเพียง คนละ 100 บาท ส่วนเด็กลดเหลือคนละ 30 บาทเท่านั้น
        

  นอกจากนี้ ยังมี ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่บริเวณชั้นลอยของอาคาร จะเป็นศูนย์รวบรวมหนังสือหายาก หนังสือทรงคุณค่า ตลอดจนสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ในทุกด้าน ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก เสียค่าบริการรายปี ปีละ100 บาท สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เสียค่าบริการวันละ 20 บาท ส่วนนักเรียนและนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ใช้บริการได้ฟรี หรือเข้าชมข้อมูลบริการและกิจกรรมต่างๆ ได้ ทาง www.nitasrattanakosin.com     

     

สามารถติดต่อขอทำกิจกรรมยังพื้นที่อาคารแห่งนี้ได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 621 0044 หรือโทรสาร 02 621 0043 ซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่นี่ จะทำให้เยาวชนสนุกสนานและตื่นเต้นไปกับการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ขณะเดียวกันก็ดื่มด่ำไปกับความวิจิตรตระการตาของศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันทรง คุณค่า สมดั่งคำกล่าวที่ว่า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน

          

ติดต่อ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

 02 575 2418 02 575 2418       Email : Rattanahall@gmail.com

 

 

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search