Find the best flights deal
 
  23 กรกฎาคม 2562 05:46 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 137 ออกแล้ว!..ISSUE 0137 (May-Jun19) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : David Cameron เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักร

โดย amthai

David Cameron ได้รับการแต่งตั้งจากพระราชินีนาถอลิซเบธที่ 2 เป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรคนใหม่ ในค่ำวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ หลังการเลือกตั้งวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยม David Cameron มีสิทธิ์รวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสม ร่วมกับ พรรคเสรีประชาธิปไตย หลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนก่อน Gordon Brown ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 10 พฤษภาคม หลังจากที่พรรคแรงงานทำงานเป็นรัฐบาลมานานกว่า 13 ปี คาดว่าในคณะรัฐมนตรีของเขาจะมี George Osborne เป็นรัฐมนตรีคลัง และ William Hague เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วน Nick Clegg หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยจะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนต่อไป นายกรัฐมนตรี David Cameron อายุ 43 ปี ถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในสหราชอาณาจักรในรอบ 200 ปีที่ผ่านมา

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search