Find the best flights deal
 
  23 กรกฎาคม 2562 05:54 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 137 ออกแล้ว!..ISSUE 0137 (May-Jun19) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : พสกนิกรทั่วไทยถวายพระพร

โดย คมชัดลึก

เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น นายกรัฐมนตรีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดี และนำประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดังนี้

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในนามของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัย มงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันนี้

พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงล้วนประจักษ์แจ้งในพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเอื้ออาทรห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกร โดยเฉพาะในชนบทท้องถิ่นห่างไกล จึงได้พระราชทานโครงการต่างๆ เช่น โครงการศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการธนาคารอาหารชุมชน โครงการสวนป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่า โครงการอนุรักษ์เต่าทะเลและอนุรักษ์ปลาไทย เป็นต้น ทรงสร้างสรรค์ อุปถัมภ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ และปรับปรุงโดยการพัฒนาต่างๆ เพื่อค้ำจุนและเกื้อกูลการดำรงชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรที่ยากไร้ขาดแคลน และด้อยโอกาสในภูมิภาคต่างๆ โดยมีพระราชปณิธานมุ่งมั่น ส่งเสริมให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดี

นอกจากนั้น ยังมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาวะแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีพที่ร่มเย็นเป็นสุข เช่น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษา วิจัย ขยายพันธุ์และนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่คบไม้ในราวป่า ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่มีผู้นำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อนำคืนสู่ป่า เช่น นกยูง ไก่ฟ้า เก้ง เป็นต้น เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาน ต่อไป

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ จัดทำโครงการธงพิทักษ์ป่ารักษาชีวิต จัดให้ชาวไทยภูเขา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รักษาป่าและปลูกป่าเพิ่มเติม รวมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการปะการังเทียม เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล และโครงการอื่นๆ อีกนานับประการ ซึ่งล้วนเป็นโครงการเพื่อนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ผืนแผ่นดิน ทั้งนี้ ก็เพื่อความผาสุขร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์

พระราชกรณียกิจที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญ นับแต่ทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชินีนาถของชาวไทย ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข การศาสนา การสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในสัมฤทธิผลของโครงการที่ทรงพระราชดำริทุกโครงการ ได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเกียรติอันยิ่งใหญ่มาสู่ประชาชนชาวไทยและประเทศไทย

ณ ศุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2552 นี้ ปวงข้าพพุทธเจ้า ขอน้อมจิตตั้งสัตยาธิษฐาน จะบำเพ็ญคุณความดี เพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดไป

พร้อมทั้งขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตร และพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเจริญ เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงชนชาวไทยตราบจิรัฐิติกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกันนั้นได้มีการจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวงดงามตระการตาไปทั่วท้องฟ้า ท่ามกลางความปลื้มปีติของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ

นอกจาก นี้ยังมีการแสดงมหรสพ นิทรรศการ รวมถึงไฟประดับ ตั้งแต่บริเวณท้องสนามหลวง ต่อเนื่องถนนราชดำเนิน จนถึงลานพระบรมรูปทรงม้า และพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย และอำนวยการจราจร ของตำรวจ ซึ่งมีการปิดการจราจรในหลายเส้นทางจนถึงเที่ยงคืน ตำรวจขอร้องประชาชน ที่จะมาร่วมงาน ให้เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่า

ทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อเวลา 14.30 น. บรรยากาศงานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าต่อเนื่องถนนราชดำเนินนอกตลอดสาย ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงมหรสพเป็นไปด้วยความ คึกคัก มีประชาชนจากใน กทม.และต่างจัดหวัดเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสองฝั่งข้างทางถนน พญาไทด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลต่อเนื่องไปถึงแยกเทเวศร์ มีรถตู้จอดเรียงรายเป็นทางยาวจนสุดสายตา โดยประชาชนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานต่างสวมเสื้อสีฟ้าด้วยกันทั้งสิ้น

ตำรวจได้ปิดเส้นทางการจราจรบริเวณลานพระราชวังดุสิตแล้วไม่ให้รถสัญจรไป มาตั้งแต่แยกอู่ทองใน ลานพระรูปทรงม้า ต่อเนื่องถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกผ่านฟ้า ราชดำเนินกลาง ถึงสี่แยกคอกวัว ส่วนถนนที่ตัดขวางถนนราชดำเนินนอก ราชดำเนินกลาง และราชดำเนินใน ทุกเส้นยังสามารถเปิดใช้ได้ตามปกติ อาทิ ถนนศรีอยุธยาสิ้นสุดบริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร ถนนพิษณุโลกสิ้นสุดที่หน้าทำเนียบฯ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษมถึงแยกยูเอ็น และแยกจักรพรรดิพงษ์ โดยจะปิดการจราจรไปจนถึงเวลา 24.00 น.

ขณะนี้เวทีการแสดงมหรสพทั้ง 6 เวทีก็พร้อมที่จะเปิดการแสดงแล้วประชาชนสามารถเลือกชมการแสดงต่างๆตามความพอ ใจได้ดังนี้ เวทีที่ 1 บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เวทีที่ 2 หน้ากระทรวงศึกษาธิการ เวทีที่ 3 หน้ากองทัพบก เวทีที่ 4 หน้ากระทรวงเกษตรฯ เวทีที่ 5 หน้าพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เวทีที่ 6 บนอนุสาวรีย์ประชาธิไตย มีการแสดงที่หลากหลายทั้งคอนเสริ์ตลูกทุ่ง ดารานักร้อง ลำตัดลิเก เป็นต้น และแม้ว่าแสงแดดในช่วงบ่ายนี้จะแผดร้อนจ้าก็ตามแต่พี่น้องประชาชนที่มาร่วม งานก็ไม่ย่อท้อต่างจับจองที่นั่งเพื่อชมมหรสพบริเวณด้านหน้าเวทีกันบ้างแล้ว

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับผิดชอบงานด้านการจราจร กล่าวประชาสัมพันธืไปยังพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานในค่ำคืนนี้ว่า ให้เดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่าเพื่อลดปัญหาการจราจร แต่หากมีความจำเป็นต้องนำรถมาเองก็มีการจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้แต่เกรงว่า จะไม่เพียงพอและอาจต้องเดินเท้าระยะทางไกลเพื่อเข้ามาชมการแสดงในงาน โดยรถยนต์ส่วนตัวนั้นสามารถจอดได้รอบนอกสถานที่จัดงาน ส่วนรถบัสที่มาจากต่างจังหวัดให้ส่งผู้โดยสารลงแล้วนำไปจอดถนนรอบนอกฝั่งใต้ ฝั่งตะวันตก รองรับปริมาณรถได้ 1,400 คันที่ ถนนอุทยาน ถนนพุทธมณฑลสาย 1- 2 ถนนกาญจนาภิเษก ถนนขนส่งสายใต้เก่า และถนนราชพฤกษ์ ส่วนรถบัสที่มาจากฝั่งเหนือและตะวันออกสามารถนำไปจอดที่ ถนนกำแพงเพชร 1 , 2 , 5 , 6 , 7 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และอิมแพคเมืองทองธานี รองรับปริมารรถได้ทั้งหมด 1,200 คัน

ส่วนการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงานนั้น ประชาชนจะได้รับการตรวจตราดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดกำลังตำรวจทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยรอบ บรืเวณงานร่วมกับทหารแลเทศกิจรวม 2300 นายดูแลอย่างเต็มที่พร้อมชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจนืวุตถุระเบิด ชุดสุนัขตำรวจทหารเข้าตรจพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบตรวจตราป้องกันเหตุฉกชิงวิ่งราวล้วง กระเป๋าในบริเวณงานด้วย คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ประมาณ 3 แสนคน

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search