Find the best flights deal
 
  22 กรกฎาคม 2562 20:33 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 137 ออกแล้ว!..ISSUE 0137 (May-Jun19) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : วุฒิรุมค้านร่างพรบ.กู้เงิน 4 แสนล้านบ.

โดย คมชัดลึก

(10ส.ค.) การประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติ มีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระ ทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ.....(กู้เงิน 4 แสนล้าน)ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวนายกรณ์ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้นวันนี้จึงเปิดให้สมาชิกได้อภิปรายโดยนายประสพสุขได้แจ้งว่า ส.ว.จะมีเวลาอภิปรายคนละ 10 นาที และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เป็นระยะด้วย

นาย มณเฑียร บุญตัน ส.ว.สรรหา อภิปรายว่า รัฐบาลเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เพราะขณะนี้เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว แต่รัฐบาลกลับทำงานคล้าย ๆ กับประเทศกำลังอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ แล้วยังมาเสนอร่างพ.ร.บ.กู้เงินอีก ทั้ง ๆ ที่การใช้เงินตามร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะใช้ใน 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งตนเห็นว่า รัฐบาลควรที่จะเสนอไปตามร่าง.พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณมากกว่า

นอก จากนี้ตนยังไม่มั่นใจว่า คนด้อยโอกาส คนพิการ จะได้รับความเป็นธรรมจากงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ เพราะโครงการขนาดใหญ่ ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีรายละเอียดทั้งโครงสร้าง แบบ และแผนงานที่จะให้ความไว้วางใจว่า จะมีระบบอำนวยความสะดวกให้กับคนด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมไปถึงการตรวจสอบ ความเชื่อมั่น ว่า ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการกู้เงินของรัฐบาลหรือไม่

นายเจริญ ภักดีวานิช ส.ว.พัทลุง กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาแต่ละรัฐบาลได้มีนโยบายการกู้เงินมาโดยตลอดจนถึงรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อรวมตัวเลขทั้งหมดจนถึงการกู้เงินของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์คิดเป็น ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท ทำให้ประชาชนเป็นหนี้จากการกู้เงินของรัฐบาล 1 แสนบาทต่อหัว จึงอยากสอบถามรัฐบาลว่ามีแนวทางในการใช้หนี้อย่างไรและต้องใช้เวลากี่ปีถึง จะปลดภาระหนี้ดังกล่าวได้ทั้งหมด

“การที่รมว.คลังบอกว่าในปี 2553 เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ในแดนบวกและปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่สภาวะมั่นคงจะทำได้อย่างไรเพราะเมื่อดูจากตัวเลขที่ รัฐบาลกู้นั้นและยังมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระอีกจำนวนมากจึงเป็นห่วงว่าถ้า ประเทศมีหนี้มากจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวสนับสนุนรัฐบาลให้มีการกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่ในทาง ปฎิบัติอยากให้รัฐบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ในพื้นที่ ” นายเจริญ กล่าว

นายเจริญ กล่าวว่า แม้นายกฯจะมีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน และเจตนาดี แต่อยากเห็นนายกฯแสดงความกล้าหาญโดยในการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิดทางให้คน ที่มีฝีมือเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ โดยโครงการชุมชนพอเพียงที่เริ่มมีการทุจริตตอนนี้นายกฯต้องแสดงความเด็ดขาด ให้เห็น

นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ส.ว.ราชบุรี กล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2552 กำลังมีการปิดงบประมาณแล้วปรากฎว่ายังไม่มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเท่าไหร ทั้งนี้การกระจายงบประมาณที่ผ่านมามีการเรียกเร่ขายกันมากโดยมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ 10-20 % โดยเฉพาะจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเฉลี่ยงบประมาณให้ส. ส.400 คน ได้คนละ 25 ล้านบาท รวมเป็นประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยเอาไปฝากไว้ที่กรมส่งเสริมฯ และให้หน่วยงานทำเรื่องเบิกจ่ายตามสายงานให้กับส.ส. ซึ่งตนเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่รู้ไม่น่าจะเป็นไปได้ จึงเรียกร้องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ให้เข้ามาตรวจสอบด้วย ดังนั้น ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะมีการกู้เงินเพิ่มเติม

นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา แกนนำ40 ส.ว. กล่าวว่า เรื่องกู้เงินตามพ.ร.บ.ยังมีเวลาไม่เหมือนกับพ.ร.ก.กู้เงินที่ผ่านไปก่อน หน้านี้ซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้ขาดรายละเอียดที่จำเป็นในการตรวจสอบเพื่อป้องกัน การทุจริต โดยเฉพาะมาตรา 3 เป็นการจำกัดหน้าที่รัฐสภาเพียงแค่ให้รับทราบเท่านั้น ถ้าทำแบบนี้จะเป็นประเพณีที่ไม่ถูกต้องจากเดิมที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกลไก สำคัญในการตรวจสอบ ต้องตกไปเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวล และโครงการตามพ.ร.ก.มีหลายโครงการมีปัญหาเช่นโครงการชุมชนพอเพียงหรือการ ปรับปรุงขนส่งมวลชนระบบราง

“มีแนวคิดว่าถ้าไม่รับร่างพ.ร.บ.นี้ วุฒิสภาจะเสียโอกาสในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวและเรื่องต้องกลับไปยังสภา ผู้แทนราษฎรทันทีส่วนตัวจึงเป็นห่วงมาก แต่ถ้าเรารับหลักการพ.ร.บ.นี้ก็ไม่ได้เป็นการแสดงว่าเราเห็นด้วย แต่เป็นการรับไว้เพื่อให้มีการแก้ไขที่ถูกต้องตามขั้นตอนก่อนที่จะส่งกลับไป ให้สภาฯอีกครั้ง ”

นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร กล่าวว่า รัฐบาลกู้เงินไปก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ใช้และงบประมาณประจำปี 2553 จำนวน 1.7 ล้านล้านบาท ก็กำลังจะผ่านสภาและยังมีเสนอพ.ร.บ.กู้เงินอีก 4 แสนล้านบาท ทำให้เงินมะรุมมะตุ้มเปรียบเสมือนสามล้อถูกหวย มีเงินมากองอยู่ตรงหน้าไม่รู้จะใช้ยังไง นอกจากนี้ ตนเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความซื่อสัตย์สุจริตและตนก็เชื่อเช่นนั้น แต่ขณะนี้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงแล้วในโครงการชุมชนพอเพียง ประกอบกับเมื่อ งบประมาณที่ผ่านมา ตนจึงไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นาย กฤช กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีน้ำมันแต่ให้มาเก็บภาษีที่ดินและ ภาษีมรดกแทน รัฐบาลกลับทำในสิ่งที่ไม่ได้พูดแต่สิ่งที่พูดเอาไว้กลับไม่ได้ทำ และภาษีน้ำมันทำให้ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนเดือดร้อน แต่หากเก็บภาษีที่ดินและมรดกชาวบ้านก็จะไม่ได้รับการเดือดร้อน ตนมองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นการพูดโชว์โก้ ๆ โดยเชื่อว่ำไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้นายกฯควรปรับครม.ได้แล้วเพราะขณะนี้เกิดปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อนบ้านไม่คบหา ทางที่ดีควรปรับรัฐมนตรีคนนั้นออกไปได้ รวมทั้งรัฐมนตรีที่ควรฉ้อราษฎร์บังหลวงก็ควรเอาออกไปให้หมด

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search