Find the best flights deal
 
  16 พฤศจิกายน 2561 22:40 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 129 ออกแล้ว!..ISSUE 0129 (๋Sep-Oct18) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : ยอดติดเชื้อหวัดใหญ่ 2009 ไทยพุ่ง! พบเพิ่มอีก 109 ราย รวมยอดสะสม 310 รายแล้ว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1 ในวันนี้(16 มิ.ย.) พบ ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในประเทศไทยขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 109 ราย ทำให้ไทยมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 310 รายแล้ว

ขณะที่ วันนี้(16 มิ.ย.) ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดการอบรมแพทย์ พยาบาล เรื่อง “แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา การให้ยาต้านไวรัสผู้ป่วย กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดA H1N1 (Intensive course on case management for Influenza A/H1N1/2009)” เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ พัฒนางานให้พร้อมรับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ โรงพยาบาลสังกัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน

นพ.ปราชญ์ กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีอาการคล้ายกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ส่วนใหญ่มีอาการน้อยและหายได้โดยไม่ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล วิธีการติดต่อและวิธีการป้องกันโรค จะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ทบทวนมาตรการด้านการรักษาโรค โดยเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจต่อระบบงานสาธารณสุข ในการดูแลให้ประชาชนปลอดภัย รวมทั้งปรับแนวทางการคัดกรอง และดูแลรักษาให้ทันกับสถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม ช่วยลดการเสียชีวิตและผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาของการแพร่ระบาดของโรค

นพ. ปราชญ์ กล่าวต่อไปว่า แม้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ คนทั่วโลกยังไม่มีภูมิคุ้มกัน แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าโรคนี้ความรุนแรงไม่มาก อัตราตายต่ำ ดังนั้น คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รามาธิบดี และจุฬาลงกรณ์ ปรับแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ให้เหมาะสมและใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยในประเด็นของการให้ยาต้านไวรัสโอเชลทามีเวียร์ จะให้เฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งแพทย์ พยาบาล ที่เป็นผ่านการอบรมเป็นครู ก. ครั้งนี้ จะได้นำความองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งถ่ายทอดให้กับบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อไป

สำหรับสถานการณ์โลก องค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อเช้าวันนี้(16 มิ.ย.) ตามเวลาในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดA H1N1 สะสมทั้งหมด 35,928 ราย ใน 76 ประเทศ เสียชีวิต 163 ราย ได้แก่ เม็กซิโก 108 ราย สหรัฐอเมริกา 45 ราย แคนาดา 4 ราย ชิลี 2 ราย คอสตาริก้า สาธารณรัฐโดมินิกัน โคลัมเบีย กัวเตมาลา ประเทศละ 1 ราย
The best flights deals all in one place Find the deal for you at 3 Mobile

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search