Find the best flights deal
 
  22 กรกฎาคม 2562 20:34 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 137 ออกแล้ว!..ISSUE 0137 (May-Jun19) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : บินไทย3ปียังไม่ฟื้น บอร์ดเผย สั่งเลิกซื้อเอ380

โดย thairath.com

รมว.คมนาคม หารือ ประธานบอร์ดการบินไทย สั่งจัดทำรายละเอียดแผนธุรกิจ  รายได้-ผลการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิ.ย. ชี้กระทบการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ 380 จำนวน 6 ลำ ประธานบอร์ดบินไทย เผย 3 ปีการบินไทยยังไม่ฟื้น   

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าววันนี้ (10 มิ.ย.) ภายหลังการหารือร่วมกับนายวัลลภ พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (EMM Board) ว่า ให้เวลาไปจัดทำราย ละเอียดของแผนธุรกิจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กระทบต่อรายได้และผลดำเนินงานของบริษัทการบินไทยอย่างไร  โดยจะเสนอแผนกลับมาภายในวันที่ 15 มิ.ย. เพราะจะมีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานทั้งหมดรวมไปถึงการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ 380 จำนวน 6 ลำ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า การจัดหาเครื่องบินแอร์บัส เอ 380 จำนวน 6 ลำ ที่บริษัท การบินไทยสั่งซื้อไปแล้วและอยู่ระหว่างรอการรับมอบ เห็นว่ามี 2 ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา คือ 1. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และ 2. ปัญหาของบริษัทการบินไทย โดยส่วนตัวเห็นว่าการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ถึง 6 ลำ อาจเป็นจำนวนที่มากเกินไป ขอรอดูข้อมูลต่างๆก่อน เพื่อให้รู้ว่าแนวทางใดมีความเหมาะสมที่สุดในภาวะปัจจุบัน เช่น การลดจำนวนการสั่งซื้อจากเดิมที่สั่งไว้ 6 ลำ หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ไปเลย  

นายวัลลภ พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (EMM Board) กล่าวภายหลังเข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่า ได้รับมอบนโยบายให้ดูแลเรื่องการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และรายงานความคืบหน้าแผนการจัดหาเครื่องบินแอร์บัส เอ 380 จำนวน 6 ลำ ที่บริษัทการบินไทยสั่งซื้อไปก่อนหน้านี้ว่า ต้องรอสรุปการปรับปรุงแผนวิสาหกิจการบินไทยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในตลาด โลกที่เปลี่ยนไป  จะสรุปผลได้ภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นเสนอขอความเห็นชอบจากบอร์ด การบินไทยว่า จะให้ยกเลิกแผนการสั่งซื้อเครื่องบิน หรือ เปลี่ยนรุ่นของเครื่องบินให้มีขนาด เล็กลง หรือเลื่อนการรับมอบ ต้องดูผลกระทบและเงื่อนไขในสัญญาด้วย  

นายวัลลภ กล่าวว่า ตามที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศไทย (IATA) ระบุชัดเจนว่า ธุรกิจบริษัทการบินภายในระยะ 3 ปีข้างหน้าจะยังไม่ฟื้นตัวขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับแผนวิสาหกิจการบินไทยในระยะ 5–10 ปี ที่วางไว้เดิม เพราะสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเดิม ต้องปรับรื้อแผนใหม่ทั้งหมด ยกเว้นเส้นทางบินสายหลักที่คงไว้ ส่วนแผนการขยายเส้นทางใหม่ๆ และการขยายความจุและความถี่ของเที่ยวบินจะ ต้องทบทวนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง  

นายวัลลภ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้บริษัท การบินไทยได้ทำหนังสือสอบถามไปยังบริษัทแอร์บัส เพื่อขอความชัดเจนเรื่องกำหนดรับมอบเครื่องบินแอร์บัส เอ 380 ลำแรก กำหนดเดิมจะส่งมอบภายในปี 2554 ว่าจะสามารถส่งมอบได้ตามกำหนดหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน บอร์ดการบินไทยได้มอบหมายให้ฝ่ายการพาณิชย์และฝ่ายเงินดำเนินการปรับแผน ธุรกิจ  

" มีความเป็นไปได้ที่ต้องทบทวนแผนสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส  เอ 380 เพราะสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป ส่วนฐานะ การเงินของการบินไทยอยู่ในสภาพแย่ การที่จะเลือกวิธีไหน เช่น เลื่อนรับมอบ ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเครื่องอื่นแทน ต้องดูรายละเอียดเงื่อนในสัญญาซื้อขายดและรอสรุปแผนรัฐวิสาหกิจ ทุกอย่างจะชัดเจน "นายวัลลภ กล่าวและว่า จะต้องรอให้ฝ่ายบริหารบริษัทการบินไทยประเมินผลการจัดทำแผนวิสาหกิจระยะยาวของ การบินไทย จะต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลดี – เสีย ความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้เครื่องบินรุ่นนี้ คาดว่าจะสรุปผลได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ส่วนเส้นทางบินใหม่ๆที่อยู่ในแผนเดิมอาจต้องยกเลิกไปก่อน เช่น เส้น ทางกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี  เมืองหวูฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บางเส้นทางต้องปรับเป็นแผนระระยาว เช่น เส้นทางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย อัมสเตอร์ดัมส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองเซนต์ ปีเตอร์เบอร์ก ประเทศรัสเซีย ฮอกไกโด และเซนมีการบินแบบเช่าเหมาลำอยู่แล้ว ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งโปแลนด์และฮังการี  

นายวัลลภ กล่าวด้วยว่า เรื่องเร่งด่วนในขณะนี้ บริษัทการบินไทยจะต้องปรับแผนการบริหารการบินอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการบริหารจัดการเที่ยวบินให้เหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารในแต่ละเส้น ทาง มีการปรับขนาดของเครื่องบินให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดต้นทุนการบริหารงาน รวมทั้งผลจากการย้ายเที่ยวบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองกลับมารวมอยู่ที่สนาม บินสุวรรณภูมิ ส่งผลให้การบริหารจัดการใช้เที่ยวบินมีความคล่องตัวขึ้น และปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน แต่ได้รับทราบว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียได้รับผลกระทบ 30 % จากเที่ยวบินภายในประเทศ นอกจากนี้  ยอมรับว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร และเห็นว่าตนเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนจะเข้าใจปัญหาภายในได้ดีกว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 2 สัปดาห์

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search