Find the best flights deal
 
  22 กรกฎาคม 2562 20:49 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 137 ออกแล้ว!..ISSUE 0137 (May-Jun19) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : พันธมิตรฯ ถกตั้งพรรควันนี้ ได้ชื่อ-หัวหน้าชั่วคราวยื่นจดทะเบียน

โดย ASTVผู้จัดการรายวัน

นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กล่าวถึงความเคลื่อนไหวในการตั้งพรรคการเมืองของพันธมิตรฯ ว่า อยู่ระหว่างการเตรียมจดทะเบียนพรรคให้เสร็จภายในไม่เกินสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพันธมิตรฯ หลังจากที่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมาให้มีการตั้งพรรคการเมือง โดยที่ผ่านมาทั้ง 5 แกนนำพันธมิตรฯ ได้หารือเพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางนโยบายของพรรคหลายครั้ง ก่อนที่จะนำไปให้ประชาชนได้รับฟังและตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามในแบบใด

สำหรับวันนี้ (2 มิ.ย.) จะมีการประชุมแกนนำและผู้จัดตั้งพรรคการเมืองของพันธมิตรฯ ในเวลา 10.00 น. ที่บ้านพระอาทิตย์ ก่อนจะแถลงในเวลาประมาณ 12.00 น. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ผู้ที่จะขอจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องมีการประชุมพรรคก่อนยื่นคำขอจัดตั้ง พรรคการเมืองและมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 15 คน ซึ่งการประชุมแกนนำพันธมิตรฯ วันนี้ จะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน ประกอบไปด้วยทีมกฎหมาย ตัวแทนพันธมิตรฯ แต่ละภูมิภาค และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ อันหลากหลาย ส่วนนี้ขอย้ำว่าต้องเป็นมติของคนหมู่มาก ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย บุคคลทั้ง 20 คน ที่พันธมิตรฯ ได้เลือกมานั้นเราได้ให้ความสำคัญที่จะให้เป็นผู้ริเริ่มการจดทะเบียนพรรค การเมือง

นายสุริยะใสกล่าวต่อว่า ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจะมีตัวแทนทั้งชายและหญิงเท่ากัน และเป็นตัวแทนจากหลากหลายสาขาอาชีพ สอดคล้องกับรูปแบบของพันธมิตรฯ ที่มีกลุ่มภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันต่อสู้และหลายคนก็เป็นคนที่เคยเคลื่อนไหวมากับพันธมิตร หลังจากนั้น 5 แกนนำพันธมิตรฯ จะมอบหมายให้เป็นตัวแทนไปดำเนินการจดทะเบียนพรรคการเมืองกับคณะกรรมการการ เลือกตั้ง (กกต.)

“จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากกลุ่มการเมืองทั่วไปที่ไม่ได้ให้ความสำคัญ กับผู้ริเริ่มตั้งพรรค ที่เห็นได้ชัดแบบการเมืองเก่าคือจะมีการให้ตัวแทนหรือนอมินีไปตั้งพรรคการ เมือง ต่างจากพันธมิตรฯ ที่ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน ตามเจตนารมณ์อันมุ่งหวังให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และชัดเจนของพันธมิตรฯ”

นายสุริยะใสกล่าวต่อว่า การประชุมผู้จัดตั้งพรรคการเมือง จะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองโดยมีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การกำหนดนโยบายพรรค การกำหนดข้อบังคับพรรค การเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค รวมไปถึงชื่อพรรคและหัวหน้าพรรคด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคจะไปยื่นคำขอจัดตั้งพรรคการเมืองต่อไป กับทางนายทะเบียนพรรคการเมือง

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่ได้จากที่ประชุมดังกล่าวจะเป็นแค่ตำแหน่งชั่วคราวแบบไม่เป็นทาง การเท่านั้น ซึ่งในส่วนนี้เราต้องดำเนินการตามกฎหมายไปก่อน ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในเวลา 12.00 น. วันที่ 2 มิ.ย.

“ในส่วนของผู้จัดตั้งพรรค 20 คน อาจจะมี 1 ใน 5 แกนนำพันธมิตรฯ รวมอยู่ด้วย ซึ่งมีสิทธิเป็นหัวหน้าพรรคได้ แต่ขอย้ำว่าจะเป็นแค่ชั่วคราวไปก่อน เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายตามขั้นตอน ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าไม่เกิน 2 เดือน คงจะทราบผลอย่างเป็นทางการว่าใครจะดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งหมดภายในพรรค”

ทั้งนี้ หลังจากจดทะเบียนพรรคเสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ พันธมิตรฯ จะต้องหาสมาชิกพรรคให้ได้จำนวน 5,000 คน และตั้ง 4 สาขาตามภูมิภาค ภายในเวลา 1 ปี และต่อไปจะต้องมีการเปิดประชุมพรรคอย่างเป็นทางการในเวลา 6 เดือน ซึ่งจะมีการเลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค อย่างเป็นทางการ และต้องคำนึงเงื่อนไขกฎหมายรวมถึงทันกับการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่อาจจะมี ขึ้นด้วย

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search