Find the best flights deal
 

  28 พฤษภาคม 2563 03:39 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 147 ออกแล้ว!..ISSUE 0147 (Mar-Apr2020) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : ดุสิตโพลชี้ ปชช.เชื่อมั่นมาร์ค ชื่นชมผลงานปราบเสื้อแดง

      สวนดุสิตโพล เผยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 2,074 คน จาก 26 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ค.ที่ผ่านมา ถึงเรื่อง ผลงานกับความเชื่อมั่นรัฐบาล ซึ่งพบว่า 5 ผลงานที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น อันดับแรก 25.29% คือ การสลายการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง รองลงมา 20.54% คือ การสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศ/การลงทุน อันดับสาม 18.26% คือ การจัดการประชุมอาเซียนรอบใหม่ อันดับสี่ 14.98% คือ การปฏิรูปการศึกษา/นโยบายเรียนฟรี 15 ปี และอันดับห้า 11.64% คือ การฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว
       
        ขณะที่ 5 ผลงานซึ่งทำให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง อันดับแรก 31.91% คือ ไม่สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ รองลงมา 25.53% คือ การตอบโต้กันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล อันดับสาม 19.14% คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ อันดับสี่ 12.76% คือการกู้เงินต่างประเทศ และอันดับห้า 10.66% คือ การขึ้นภาษีสรรพสามิตเหล้า-เบียร์
       
        นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อว่า ใครจะเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ 36.11% ระบุว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รองลงมา 29.62% ระบุว่า รัฐบาลทั้งคณะ และอันดับสาม 16.67% ระบุว่า เป็นนักการเมือง
 

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search